Ośrodek Zdrowia "PROMOTION" w Łebie

Jesteśmy prywatną firmą lekarską korzystającą z ponad 100 letniej tradycji i z najnowszych osiągnięć medycyny, firmą dysponującą nowoczesnym sprzętem i dobrze wykształconą kadrą.

Menu


WAŻNA INFORMACJA

Rejestrujemy się:

• osobiście

        godz. 8ºº - 10ºº

• telefonicznie 59 866 15 34

        godz. 8ºº - 13ºº

• tel. kom. 604 532 601

       godz. 8ºº - 17ºº

AKTUALNOŚCI

Oferujemy pakiety badań profilaktycznych ukierunkowanych na:

cukrzycę, nadciśnienie, chorobę wieńcową, chorobę wrzodową, przerost prostaty, choroby płuc, osteoporozę

Badania profilaktyczne w Łebie

DRODZY WCZASOWICZE !

Zachęcamy do wykonania badań profilaktycznych w naszym Ośrodku Zdrowia "PROMOTION" w czasie pobytu w Łebie.

Koszt podstawowego zestawu badań profilaktycznych nie przekracza 100 złotych.

Miasto » Historia Łeby

Położone przy ujściu rzeki Łeby miasteczko z XIII – wiecznym rodowodem od samego początku nie miało dobrych perspektyw. Najbardziej przeciwne miastu były siły przyrody. Otwarte morze, atakujące południowy brzeg, uniemożliwiało zbudowanie portu. Rzeka raz po raz wylewała, przesuwając swoje koryto ku zachodowi i zagrażając istnieniu osady. Wrogiem mieszkańców był wędrujący piasek z wydm mierzei oddzielającej jezioro Łebsko od Bałtyku – zasypywał pola uprawne, ulice, pogrążał domy. Historia Łeby - Promotion - do Łeby po zdrowieNie była łaskawa dla Łeby także historia. W momencie pierwszej lokacji na prawie polskim, Łeba należała zapewne do któregoś z przedstawicieli rodu Święców, który na przełomie XIII i XIV wieku umocnił się w tej części Pomorza.

W 1309 roku Łebą jak i całym Pomorzem Gdańskim zawładnęli Krzyżacy, w czym Święcowie walnie im dopomogli.

Tak jedni jak i drudzy upamiętnili się w herbie Łeby. Znajduje się w nim bowiem rybo-pies (lub rybo-zwierz), który był godłem możnowładczego rodu, oraz krzyż – znak zakonu, a zarazem zakonnego państwa.

Rybo-zwierz, pół gryfa i pół ryby, jest w heraldyce szlacheckiej identyczny z herbem Pobędz. Te elementy znalazły się w pieczęci miasta Lebemunde – Łebo ujścia, bo tak pierwotnie miasto było nazywane.

Pieczęć została wykonana wkrótce po lokacji na prawie lubeckim, którą obdarzył Łebę w roku 1357 komtur gdański Wilhelm von Baldershaim. Używana przez całe wieki utrwaliła herb miasta, choć z czasem zupełnie utraciła aktualną wymowę.
Zwierzchnictwo Święców wygasło, być może już w momencie przyjścia Krzyżaków, ci zaś utracili władzę nad ujściem Łeby ostatecznie po wojnie trzynastoletniej.

Później miasteczko dzieliło losy Ziemi Lęborskiej, która była lennem książąt zachodniopomorskich, a po śmierci Bogusława X na krótko trafiła pod bezpośrednie panowanie królów polskich, by w 1657 roku popaść w niewolę Brandenburgii i następnie pruskich jej spadkobierców.

10 marca 1945 do Łeby wkroczył oddział Armii Czerwonej, w mieście ustanowiono „komendanturę wojenną”. Przez kilka lat miasto, port, wybrzeże były nadzorowane przez uzbrojonych żołnierzy i było obiektem zainteresowania służb specjalnych.

Wkrótce po zakończeniu wojny niezależnie od władzy wojskowej szybko organizowała się w Łebie polska władza cywilna: Burmistrz i Rada Narodowa.

Łeba od kilku wieków była miejscowością rybacką – słynęła z przetwórni ryb – a od ponad 100 lat cieszy się również mianem „kurortu”.

Lata 70-te dwudziestego wieku to okres gwałtownej rozbudowy bazy noclegowej. Powstało kilkadziesiąt ośrodków wczasowych przeznaczonych dla górników, hutników, robotników wielkich zakładów przemysłowych. Miasto zyskało środki na nowoczesną oczyszczalnię ścieków, dużą szkołę podstawową, dom kultury itp. Rozpoczęto prawną procedurę uzyskania przez miasto tytułu „uzdrowiska”.

W latach 90-tych rozpoczął się proces wielkiej prywatyzacji majątku komunalnego i państwowego. Mimo narastających trudności wynikających z kryzysu gospodarczego Łeba cały czas rozwija się i zajmuje jedną z najwyższych pozycji wśród nadmorskich miejscowości wypoczynkowych.